Monumenten

De Grote Kerk

De uit de 15e eeuw daterende Onze Lieve Vrouwekerk van het kapittel van St. Marie is een kruisbasiliek in Nederrijnse gotiek. Het gewelvenpatroon van het interieur bevat unieke, in een iconografie beschreven bijbelvoorstellingen uit 1561. De fresco’s verhalen niet alleen de ons bekende liturgie, maar onthullen tevens een revolutionaire gedachte die zo kenmerkend was tijdens de overgang naar de reformatie.

Het oude stadhuis

Het oude stadhuis is in 1837 gerenoveerd in neoclassicistische stijl. Het herbergt een in 1727 gedecoreerde raadzaal in rococostijl. De raadzaal is geheel voorzien van authentiek goudleerbehang. De klassieke vormgeving wordt verrassend benadrukt met een Grieks-mythologische plafondschildering.

De Catharinakapel

De Catharinakapel, ooit behorende tot het tertiaressenklooster der Catharijnen, is een ‘dubbelkerk’. In de loop der eeuwen is de kapel voor vele andere doeleinden gebruikt, o.a. als aula van de Gelderse Academie. Bij de restauratie in 1913 is het pand weer in ere hersteld. Het is thans een kunst- en cultuurcentrum. De gebrandschilderde ramen geven de legende weer van de heilige Catharina.

De Vischpoort

De oude veste van de stad heeft nog enige overblijfselen van haar middeleeuwse stadsverdediging. Stadsmuren zijn nog deels zichtbaar.
De voormalige stadsgrachten zijn nu singels. De binnenhaven is het resultaat van een uitbreiding van dit verdedigingsstelsel. De Vischpoort is de enige nog overgebleven stadspoort aan de waterzijde, aan de zuidwestzijde staat de deels gereconstrueerde Smeepoort.

Patriciërshuizen

De in Lodewijkstijl uitgevoerde patriciërshuizen, waarvan sommige slechts gedeeltelijk behouden zijn, getuigen nog van de bloeiende academische periode van de stad. Door stadsvernieuwing zijn deze gebouwen wat verspreid geraakt in het straatbeeld maar ze blijven toch tot de verbeelding spreken.

Geïnteresseerd in een unieke rondleiding?