Stichting Rondeel

De organisatie van Stichting Rondeel berust geheel op de belangeloze inzet van vrijwilligers die hun kennis en vaardigheden aanwenden hetzij binnen het bestuur, hetzij als gids.

Doelstelling van de stichting is:

Het verzorgen van cultuurhistorische rondleidingen binnen de oude veste Harderwijk

Promotie van het historisch erfgoed van Harderwijk

Laagdrempelig zijn zonder commerciële doeleinden

Het beheren van een Monumentenfonds

Het Monumentenfonds

Het Monumentenfonds zamelt geld in voor reconstructies of herstellingen van monumentale objecten die niet door de overheid worden uitgevoerd. Het fonds staat onder toezicht van gerenommeerde personen. Donaties komen ten goede aan het Monumentenfonds.

Stichting Rondeel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08123555.

Onze bankrekening is NL29 RABO 03546.88.278 t.n.v. Stichting Rondeel.

Het bestuur

Jannet Doornhof
Voorzitter en Public Relations

Marianne van Limbeek
Secretaris

Jan van Otterloo
Penningmeester

Gerda Govers
Coördinator Rondleidingen

Aanmelden

Wilt u zich als vrijwilliger bij ons aansluiten, bestuurlijk of als gids, dan bent u van harte welkom. Wij zorgen intern voor een gedegen opleiding. Gidsen kunnen als tegenprestatie voor een rondleiding een kleine vergoeding tegemoet zien.